Členské příspěvky

Pro výdělečně činné členy činí příspěvky 600 Kč, pro důchodce a studenty 200 Kč. Platbu můžete provést převodem na účet společnosti. Majitel účtu je Česká akustická společnost, č. ú. 17838061/0100 Komerční banka, a. s., Praha 6. Platbu můžete provést ze svého soukromého účtu, který nese název Vašeho příjmení. V případě, že platíte z jiného účtu, použijte variabilní symbol ve tvaru XXXYY, kde XXX je Vaše osobní číslo, které naleznete nad svým jménem na obálce s Akustickými listy a YY je druhé dvojčíslí roku.

Pokud své osobní číslo neznáte, napište na e-mailovou adresu brothan(zavináč)fel.cvut.cz, odkud Vám bude obratem zasláno.