Akustické listy

Akustické listy vychází čtyřikrát do roka a přináší členům novinky z činnosti Společnosti, aktuální vědecké a odborné příspěvky. Soustřeďují se na oblasti akustiky fyzikální, stavební, prostorové, urbanistické, dále na psychoakustiku, fyziologickou akustiku, akustiku hudby a řeči, elektroakustiku, ultrazvuk, akustické emise, hluk, vibrace, zpracování signálu a další související témata.

Časopis Akustické listy vychází od 1. ledna 1995 jako nástupce Bulletinu a Zpráv Československé akustické společnosti. Od roku 2001 prochází všechny odborné články recenzním řízením. Zde je možné si stáhnout Akustické listy ve formátu PDF.

Akustické listy jsou u Ministerstva kultury zaregistrovány pod číslem MK ČR E 18922; ISSN 1212-4702, jsou uvedeny na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice (tzv. Pozitivním seznamu).

Redakční rada nyní pracuje ve složení

  • Ing. Marek Brothánek, Ph.D. – brothan(zavináč)fel.cvut.cz
  • prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
  • doc. Ing. Roman Čmejla, CSc.
  • doc. Ing. Monika Rychtáriková, Ph.D.
  • doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Akustické listy ke stažení (PDF)

ROK ROČNÍK(ČÍSLO)
2002 8(1) 8(2) 8(3) 8(4)
2003 9(1) 9(2) 9(3) 9(4)
2004 10(1) 10(2) 10(3) 10(4)
2005 11(1) 11(2) 11(3) 11(4)
2006 12(1) 12(2) 12(3) 12(4)
2007 13(1) 13(2) 13(3-4)  
2008 14(1) 14(2-4)    
2009 15(1) 15(2) 15(3-4)  
2010 16(1) 16(2-3)   16(4)
2011 17(1-2)   17(3) 17(4)
2012 18(1) 18(2-4)    
2013 19(1-2)   19(3-4)  
2014 20(1) 20(2) 20(3-4)  
2015 21(1-2)      
2016 22(1-4)      
2017 23(1-4)      
2018 24(1-2)      
2019 25(1-2)   25(3-4)  
2020 26(1-4)