101. akustický seminář – PROGRAM

Zde je ke stažení PROGRAM SEMINÁŘE.

Seznam příspěvků 101. AS

Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou,  17. až 19. května 2022

 1. Ondřej Fries– Novela nového stavebního zákona
 2. Petr Hrubý – Přístrojová technika a výpočtová prostředí – novinky pro rok 2022
 3. Ondřej Jiříček – Felda Kolmer stoletý
 4. Ondřej Jiříček – Principy  hodnocení prostorové akustiky
 5. Pavel Junek – Změny ve Vyhlášce 315/2018, o strategickém hlukovém mapování
 6. Miroslava Kozlová – Porovnání subjektivního hodnocení kvality zvuku nádržových čerpacích jednotek s psychoakustickými metrikami
 7. Iveta Králová – Prostorová akustika kanceláří v zajetí designu
 8. Tomáš Motal – CDM Stravibase – Building Base Isolation
 9. Petr Novák – Problémy s třepotavou ozvěnou
 10. Ondřej Simon – Problematika přeslechů a srozumitelnosti v kancelářích
 11. Karel Šnajdr – Když se projekt (ne)povede

Návod na přípravu příspěvku do sborníku

Přihláška na 101. akustický seminář

Přihlášku na 101. akustický seminář (Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou, 17. až 19. května 2022) si můžete stáhnout ve formátu Word a PDF.

Návod na přípravu příspěvku do sborníku

Členská schůze – 20. ledna 2022

Ve smyslu článku VI stanov České akustické společnosti, z.s. IČ 00538027, sp.zn. L 5446 vedená u Městského soudu v Praze svolávám členskou schůzi, která se bude konat dne 20. ledna 2022 na Fakultě elektrotechnické ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.

Rámcový program:

 • 13.00–13.45      Jednání v odborných skupinách. Rozpis místností pro jednání v odborných skupinách bude vyvěšen ve vstupním prostoru fakulty a na dveřích sekretariátu, místnost č. T2:B2-47.
 • 13.45–14.15      Prezentace.
 • 14.15–16.00      Členská schůze, místnost č. T2:C2-82.

Člen společnosti, který se nebude moci členské schůze (dříve valné hromady) osobně zúčastnit, pověří jiného člena, aby jej zastupoval. Formulář zvláštní plné moci a oficiální pozvánka jsou ke stažení zde ve formátech Word, PDF.

Důležité upozornění: Tato zvláštní plná moc musí být předaná před začátkem členské schůze osobně, nebo poštou. Není možné akceptovat elektronickou verzi, a to ani oskenovanou kopii. Podpis však nemusí být ověřený.

Pozvánka a plná moc ke stažení: Word, PDF.

Studentský akustický seminář 2022

Datum: 20. 1. 2022, 9:00

Prezentace prací studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, které se týkají akustiky a spřízněných oborů, odkaz na online platformu bude doplněn na web akce.

Kontaktní osoba: Petr Honzík, honzikp@fel.cvut.cz

100. akustický seminář – PROGRAM

Zde je ke stažení PROGRAM SEMINÁŘE.

100. akustický seminář – záštita ministra zdravotnictví

Nad 100. akustickým seminářem přejal záštitu ministr zdravotnictví České republiky.

100. akustický seminář – seznam příspěvků

Znojmo, 19. – 21. října 2021

Seznam příspěvků

 • Mai-Britt Beldam – Sound causes mistakes in healthcare (case study)
 • F. Blažek – Implementace parametrického reproduktoru
 • O. Bret – Praktické využití akustické kamery pro sledování kolejových konstrukcí na TT
 • S. Bříza – Porovnání hlukové legislativy a praxe mezi ČR a UK
 • O. Fries – Informace ke stavebnímu zákonu
 • T. Hellmuth – Problematika hluku z přírodních zdrojů v sídlech
 • T. Hellmuth  – Informace z WHO
 • T. Hrádek – Koncertní sál Jihočeské filharmonie – projekt a realizace prostorové akustiky
 • P. Hrubý, M. Ládyš – Plošný monitoring leteckého hluku Letiště Václava Havla (LKPR)
 • P. Junek – Strategické hlukové mapy na (ro)zcestí
 • M. Kozlová – Pre-test pro hodnocení kvality zvuku čerpacích palivových jednotek
 • R. Kropelnický – Hluk z dopravy z pohledu ŘSD ČR
 • V. Křivánek, D. Potužníková – Data pro ekonomické srovnání akustického vývoje nízkohlučného a běžného povrchu pozemní komunikace
 • R. Kučera, V. Zítek – Smuteční síň Břeclav. Řešení akustiku v neotřelém designu sádrokartonu
 • L. Ládyš – Změny v manuálu 2018, verze 2020
 • L. Ládyš – „Tichá smrt“ na železničním přejezdu
 • L. Ládyš, M. Ládyš – Dynamické metody hodnocení hlučnosti povrchů a automatizace měření
 • M. Ládyš, F. Fikejz – Moderní metody pro získávání vstupních dat pro akustické modely
 • M. Ládyš, L. Ládyš – Videovzpomínka – 50. seminář ČsAS
 • L. Lomoz, K. Šnajdr – Problematika ověřování akustických vlastností PHS v terénu
 • J. Loosová – Problematika hluku z rozšíření dolu Turóv v Polsku
 • S. Maduda, R. Čmejla – Korelace spektrálních momentů diadochokinetických úloh a věku dětí
 • M. Meller – Nová revize normy ČSN 73 0532
 • P. Novák – Pokročilé akustické materiály  nové generace a jejich použití v interiéru i exteriéru
 • T. Plotzner, R. Pozdech – Akustika se zavěšenými ostrovy (Acoustic with canopies)
 • D. Potužníková – Možnosti hodnocení neprofesionální expozice nízkofrekvenčního hluku
 • J. Schwarz – Sto akustických seminářů
 • O. Simon M. Ládyš, L. Ládyš – Pilotní výzkumný projekt autonomního hlukového a dopravního monitoringu na D0 (SOKP)
 • O. Simon, P. Novák – Problematika emisní hlučnosti tunelů a možnosti její redukce
 • M. Stanovská – Vliv expozice hluku z volnočasových aktivit na kvalitu sluchu u mladé populace
 • J. Stěnička – 25 let práce na standardizaci  metodiky určování přenosu strukturálního hluku od kolejové dopravy do chráněných vnitřních prostor staveb
 • J. Stěnička – Nejnovější metoda určení velikosti ohrožení interiérů budov strukturálním hlukem od okolní dopravy, změnou základního deskriptoru velikosti vibrací
 • J. G. Švec – Dozimetrie hlasu
 • J. Vimr, R. Čmejla – Odhad tempa řeči u českých dětí pomocí fonémového rozpoznávače
 • K. Vokurka – Experimentální studium šíření kulových rázových vln ve vodě
 • L. Zuzjak – Měření parametrů vícekanálových ozvučovacích systémů v automobilech

Přihláška na 100. akustický seminář

Přihlášku na 100. akustický seminář (Premium Hotel, Znojmo, 19. až 21. října 2021) si můžete stáhnout ve formátu Word a PDF.

Návod na přípravu příspěvku do sborníku

100. akustický seminář

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

navzdory tomu, že nikdo není schopen odhadnout situaci v naší zemi ani v příštím týdnu, rozhodli jsme se stanovit termín pro 100. akustický seminář na 19. – 21. října tohoto roku. Místo konání je stále Znojmo. Prosím všechny zájemce o prezentaci odborných referátů, aby posílali návrhy názvů referátů na můj e-mail (jiricek(at)fel.cvut.cz). Sledujte prosím naše webové stránky, kam budeme umísťovat aktuální informace a kde bude také vystavena přihláška.

S pozdravem

Ondřej Jiříček