Předběžný seznam příspěvků na 104. akustický seminář

Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou, 3.–5. října 2023

Seznam příspěvků:

 1. Jiří Bečka – Rozdílné vlastnosti podlah v panelovém domě z hlediska kročejové neprůzvučnosti
 2. Pavel Heinrich – Vybraná akustická měření – zásahy do stěn, izolační sklo, měření ze staveb
 3. Tomáš Hellmuth – Novela Metodického návodu pro komunální hluk
 4. Ondřej Jiříček – Z historie české akustiky
 5. Roman Kučera – Neobyčejný sádrokarton v praxi – akustika podlah
 6. Tomáš Motal – Izolace vibrací budov diskrétními ložisky na úrovni terénu
 7. Petr Novák – Domácí kina – teorie a praxe
 8. Karel Šnajdr – Jak modelovat stacionární zdroje hluku

Přihláška na 104. akustický seminář

Přihlášku na 104. akustický seminář (hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou, 3. až 5. října 2023) si můžete stáhnout ve formátu Word a PDF.

Návod na přípravu příspěvku do sborníku

Sborník 103. akustického semináře

Sborník 103. akustického semináře je ke stažení ZDE.

103. akustický seminář – aktualizovaný program

Zde je ke stažení aktualizovaný PROGRAM SEMINÁŘE.

Seznam příspěvků na 103. akustický seminář

Hotel Restart, Jičín, 30. května až 1. června 2023

Seznam příspěvků:

 1. Stanislav Bříza – Hluk z výstavby, praxe v ČR a UK
 2. Tomáš Hellmuth – Novela Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
 3. Tomáš Hrádek – Revize normy ČSN 73 0527
 4. Aleš Jiráska – Hluk tepelných čerpadel
 5. Pavel Junek – Strategické hlukové mapy 2022
 6. Pavel Junek – Akční plány 2024
 7. David Kresl – Problematika měření a hodnocení hluku a vibrací v pracovním prostředí
 8. Vítězslav Křivánek – Hlučnost povrchů vozovek pro jednotlivé používané technologie s ohledem na jejich stáří
 9. Martin Nevřela – Simulating the absorption of acoustic tiles for low frequencies using the poro-acoustic model
 10. Petr Novák – Problematika řešení prostorové akustiky ve školách
 11. Jaroslav Plocek – Příspěvek k měření akustického tlaku v tekutinách bez zřetelného ovlivnění měřených polí
 12. Dana Potužníková – Výstupy dlouhodobého monitoringu hluku z dolu Turów
 13. Marina Rodrigues – Possible applications of high performance floating floors and consequent relevant dimensions of performance and design criteria
 14. Ján Šimo – Mýty a pravda o větrných elektrárnách z pohledu akustika
 15. Karel Šnajdr – Je dopravní proud liniovým zdrojem hluku?
 16. Karel Vokurka – Studium frekvenčního zkreslení rázové vlny vyzářené dobovým zdrojem ve vodě

Přihláška na 103. akustický seminář

Přihlášku na 103. akustický seminář (hotel reSTART, Jičín, 30. května až 1. června 2023) si můžete stáhnout ve formátu Word a PDF.

Návod na přípravu příspěvku do sborníku

Studentský akustický seminář

Prezentace prací studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, které se týkají akustiky a spřízněných oborů, prezenčně v budově ČVUT FEL v místnosti č. T2:C2-54, odkaz na online platformu bude doplněn na web akce.

Datum: 19.1.2023 8:45
Kontaktní osoba: Petr Honzík, honzikp@fel.cvut.cz
Web: http://mmtg.fel.cvut.cz/student-acoustic-seminar/

Členská schůze – 19. ledna 2023

Ve smyslu článku VI stanov České akustické společnosti, z.s. IČ 00538027, sp.zn. L 5446 vedená u Městského soudu v Praze svolávám členskou schůzi, která se bude konat dne 19. ledna 2023 na Fakultě elektrotechnické ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.

Rámcový program:

13.00–13.45      Jednání v odborných skupinách. Rozpis místností pro jednání v odborných skupinách bude vyvěšen ve vstupním prostoru fakulty a na dveřích sekretariátu, místnost č. T2:B2-47.

13.45–14.15      Prezentace.

14.15–16.00      Členská schůze, místnost č. T2:C2-54.

Člen společnosti, který se nebude moci členské schůze (dříve valné hromady) osobně zúčastnit, pověří jiného člena, aby jej zastupoval. Formulář zvláštní plné moci a oficiální pozvánka jsou vystaveny zde ve formátu: Word, PDF.

Důležité upozornění: Tato zvláštní plná moc musí být předaná před začátkem členské schůze osobně, nebo poštou. Není možné akceptovat elektronickou verzi, a to ani oskenovanou kopii. Podpis však nemusí být ověřený.

Pozvánka a plná moc ke stažení: Word, PDF.

102. akustický seminář – PROGRAM

Zde je ke stažení PROGRAM SEMINÁŘE.

Seznam příspěvků (předběžný) na 102. Akustický seminář

102. Akustický seminář se koná v hotelu Zlatá hvězda, Třeboň, 18. až 20. října 2022.

Předběžný seznam příspěvků

 1. Století Felixe Kolmera
 2. Jiří Bečka – Ovlivnění konečného kročejového útlumu stropní konstrukce přidáním finální nášlapné vrstvy podlahy
 3. O.Bret, M. Křečková – Výsledky dlouhodobého monitoringu tramvajových srdcovek na síti DP hl. Praha
 4. Petr Hrubý – Přístrojová měřicí technika – novinky
 5. Pavel Junek – Monitoring hluku dolu Torów
 6. Iveta Králová – Případová studie: Hradecké oční sanatorium a akustická pohoda na zákrokovém sále
 7. Lenka Lomoz – Aplikace městské protihlukové clony na území hl. města Prahy
 8. Petr Novák – Prostory pro poslech zvuku
 9. Vojtěch Panenka – Akustika multifunkčních prostor – když je elektroakustika až na prvním místě
 10. Balaji Ramdas – Study of specific regularization methods on acoustic holography reconstruction
 11. Markéta Stanovská – Dopady důlní činnosti v oblasti Turówa na život přilehlých obyvatel
 12. Karel Šnajdr – Certifikace LEEAD a WELL pohledem akustika
 13. Karel Vokurka – Studium strmosti čela rázových vln