100. akustický seminář opět odložen

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k situaci kolem koronavirové pandemie byl jubilejní 100. akustický seminář opět odložen. Termín konání bude upřesněn podle vývoje epidemiologické situace.

Studentský akustický seminář 2021

Datum: 22. 1. 2021, 14:20

On-line prezentace prací studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, které se týkají akustiky a spřízněných oborů, odkaz na online platformu bude doplněn na web akce.

Kontaktní osoba: Petr Honzík, honzikp@fel.cvut.cz

Členská schůze 21. 1. 2021

Ve smyslu článku VI stanov České akustické společnosti, z.s. IČ 00538027, sp.zn. L 5446 vedená u Městského soudu v Praze svolávám členskou schůzi, která se bude konat dne 21. ledna 2021 na Fakultě elektrotechnické ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.

Rámcový program

 • 13.00–13.45      Jednání v odborných skupinách. Rozpis místností pro jednání v odborných skupinách bude vyvěšen ve vstupním prostoru fakulty a na dveřích sekretariátu, místnost č. T2:B2-37.
 • 13.45–14.15     Prezentace.
 • 14.15–16.00     Členská schůze, místnost č. T2:C2-82.

Člen společnosti, který se nebude moci členské schůze (dříve valné hromady) osobně zúčastnit, pověří jiného člena, aby jej zastupoval. Formulář zvláštní plné moci a oficiální pozvánka jsou vystaveny na webové stránce ČsAS http://www.czakustika.cz.

Důležité upozornění: Tato zvláštní plná moc musí být předaná před začátkem členské schůze osobně, nebo poštou. Není možné akceptovat elektronickou verzi, a to ani oskenovanou kopii. Podpis však nemusí být ověřený.

Pozvánka ke stažení: Word, PDF.

Akustické listy 26(1-4)

Akustické listy 26(1-4) ke stažení.

Kolokvium ČsAS

Kolokvium České akustické společnosti se koná va Vinici Hnanice ve dnech 20. až 21. října 2020. Přihlíška: Word, PDF.

100. akustický seminář odložen

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k situaci kolem koronavirové pandemie byl jubilejní 100. akustický seminář odložen.

Odložený 100. akustický seminář se bude konat v termínu od 25. do 27. května 2021 v Premium hotelu Znojmo.

S přáním „nashledanou ve zdravějších časech“

Ondřej Jiříček

Akustické listy 25(3-4)

Akustické listy 25(3-4) ke stažení.

Studentský akustický seminář – 23. 1. 2020

Datum: 23. 1. 2020
Místo: Fakulta elektrotechnická, místnost č. 82

Program

 • 9:30    Otevření místnosti
 • 9:45    Nour El Houda Mohamed Aguid: Digital MEMS microphones and their use with Raspberry Pi for acoustic measurements
 • 10:00 Ondřej Klimeš: Porovnání dvou FEM formulací pro výpočet akustického pole se započtením termoviskózních ztrát.
 • 10:15 David Šlegl: Kalibrace sondy pro měření otoakustických emisí
 • 10:30 Pauza
 • 10:45 František Blažek: Simulace akustického pole parametrických akustických měničů
 • 11:00 Karina Šimonová: Analytické modely MEMS měničů s pohyblivou elektrodou ve tvaru vetknuté destičky.
 • 11:15 Viktor Hruška: Modelování přenosu zvuku nad vroubkovanou deskou v prostředí s prouděním
 • 11:30 Konec

Členská schůze 23. 1. 2020

Ve smyslu článku VI stanov České akustické společnosti, z.s. IČ 00538027, sp. zn. L 5446 vedená u Městského soudu v Praze se svolávává členská schůze, která se bude konat dne 23. ledna 2020 na Fakultě elektrotechnické ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice

Pozvánka ke stažení: Word, PDF.

Program 99. akustického semináře

Byl vystaven program 99. akustického semináře.