Kolokvium ČsAS

Kolokvium České akustické společnosti se koná va Vinici Hnanice ve dnech 20. až 21. října 2020. Přihlíška: Word, PDF.