ČsAS – současná organizace českých akustiků a její cíle

Česká akustická společnost se ustavila v roce 1990 soustředěním většiny akustiků do té doby organizovaných v ČSVTS (počet členů se pohybuje okolo 200) a koncem roku 1992 se do ní začlenila Akustické komise.

Česká akustická společnost tak mohla převzít i všechny mezinárodní závazky Akustické komise. Česká akustická společnost je členem I-INCE, ICA a přidruženým členem EAA; Akustická komise byla zakládajícím členem FASE.

Cílem České akustické společnosti je navazovat na práce předchozích generací českých akustiků, zejména v:

  • podpoře výměny vědeckých a technických informací mezi jednotlivými obory akustiky,
  • podpoře výzkumu mezi jednotlivými obory akustiky,
  • hledání a udržování bližších kontaktů s akustickými společnostmi na mezinárodní úrovni,
  • šíření informací o nejnovějších pokrocích v akustickém výzkumu prostřednictvím konferencí a seminářů.

Od roku 1962 do roku 1998 uspořádali členové ČsAS 35 konferencí s mezinárodní účastí. V roce 1992 se konala 30. mezinárodní akustická konference spolu se 17. kongresem AICB; v roce 1994 se konala v Praze 31. mezinárodní akustická konference na téma elektroakustika a zpracování signálů; 32. mezinárodní akustická konference na téma řeč, hudba a slyšení se konala v roce 1995; v roce 1996 se konala v Praze 33. mezinárodní akustická konference na téma stavební a prostorová akustika; v roce 1997 se konal v Koutech 55. akustický seminář/34. mezinárodní akustická konference a v roce 1998 se konala v Třešti 35. mezinárodní akustická konference na téma ultrazvuk a akustická emise.

Již 58. a 59. akustický seminář (rovněž s mezinárodní účastí) v roce 1999 organizovaly odborné skupiny ČsAS, texty vyžádaných přednášek a odborných příspěvků ze seminářů byly zveřejněny ve sbornících.

Roku 2004 se ČsAS podílela na pořádání mezinárodního kongresu Inter-Noise 2004.

Česká akustická společnost vydává bulletin AKUSTICKÉ LISTY, který vychází čtyřikrát ročně. Tento časopis přináší členům novinky z činnosti Společnosti, aktuální vědecké a odborné příspěvky.

29. ledna 2009 vypršelo funkční období předchozí Rady ČsAS. Volbami byla ustanovena nová Rada, jejímiž členy jsou:

Předseda: Ondřej Jiříček jiricek(zavináč)fel.cvut.cz
Místopředseda: Karel Šnajdr akon(zavináč)snajdr.name
Sekretář: Marek Brothánek brothan(zavináč)fel.cvut.cz
Hospodář: Olga Kudějová olga.kudejova(zavináč)mzcr.cz

Předsedové odborných skupin

Obecná lineární a nelineární akustika Milan Červenka milan.cervenka(zavináč)fel.cvut.cz
Ultrazvuk a akustická emise Jaroslav Plocek plocek(zavináč)fel.cvut.cz
Hluk a vibrace Karel Šnajdr akon(zavináč)snajdr.name
Prostorová, stavební a urbanistická akustika Petr Novák petr.novak(zavináč)ekolagroup.cz
Zpracování akustických signálů Tomáš Salava t.salava(zavináč)email.cz
Psychoakustika, fyziologická akustika
a akustika hudby a řeči
Jan G. Švec svecjang(zavináč)gmail.com
Elektroakustika Petr Honzík honzikp(zavináč)fel.cvut.cz