Seznam příspěvků 101. AS

Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou,  17. až 19. května 2022

 1. Ondřej Fries– Novela nového stavebního zákona
 2. Petr Hrubý – Přístrojová technika a výpočtová prostředí – novinky pro rok 2022
 3. Ondřej Jiříček – Felda Kolmer stoletý
 4. Ondřej Jiříček – Principy  hodnocení prostorové akustiky
 5. Pavel Junek – Změny ve Vyhlášce 315/2018, o strategickém hlukovém mapování
 6. Miroslava Kozlová – Porovnání subjektivního hodnocení kvality zvuku nádržových čerpacích jednotek s psychoakustickými metrikami
 7. Iveta Králová – Prostorová akustika kanceláří v zajetí designu
 8. Tomáš Motal – CDM Stravibase – Building Base Isolation
 9. Petr Novák – Problémy s třepotavou ozvěnou
 10. Ondřej Simon – Problematika přeslechů a srozumitelnosti v kancelářích
 11. Karel Šnajdr – Když se projekt (ne)povede

Návod na přípravu příspěvku do sborníku