100. akustický seminář

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

navzdory tomu, že nikdo není schopen odhadnout situaci v naší zemi ani v příštím týdnu, rozhodli jsme se stanovit termín pro 100. akustický seminář na 19. – 21. října tohoto roku. Místo konání je stále Znojmo. Prosím všechny zájemce o prezentaci odborných referátů, aby posílali návrhy názvů referátů na můj e-mail (jiricek(at)fel.cvut.cz). Sledujte prosím naše webové stránky, kam budeme umísťovat aktuální informace a kde bude také vystavena přihláška.

S pozdravem

Ondřej Jiříček