Studentský akustický seminář 2021

Datum: 22. 1. 2021, 14:20

On-line prezentace prací studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, které se týkají akustiky a spřízněných oborů, odkaz na online platformu bude doplněn na web akce.

Kontaktní osoba: Petr Honzík, honzikp@fel.cvut.cz