100. akustický seminář – seznam příspěvků

Znojmo, 19. – 21. října 2021

Seznam příspěvků

 • Mai-Britt Beldam – Sound causes mistakes in healthcare (case study)
 • F. Blažek – Implementace parametrického reproduktoru
 • O. Bret – Praktické využití akustické kamery pro sledování kolejových konstrukcí na TT
 • S. Bříza – Porovnání hlukové legislativy a praxe mezi ČR a UK
 • O. Fries – Informace ke stavebnímu zákonu
 • T. Hellmuth – Problematika hluku z přírodních zdrojů v sídlech
 • T. Hellmuth  – Informace z WHO
 • T. Hrádek – Koncertní sál Jihočeské filharmonie – projekt a realizace prostorové akustiky
 • P. Hrubý, M. Ládyš – Plošný monitoring leteckého hluku Letiště Václava Havla (LKPR)
 • P. Junek – Strategické hlukové mapy na (ro)zcestí
 • M. Kozlová – Pre-test pro hodnocení kvality zvuku čerpacích palivových jednotek
 • R. Kropelnický – Hluk z dopravy z pohledu ŘSD ČR
 • V. Křivánek, D. Potužníková – Data pro ekonomické srovnání akustického vývoje nízkohlučného a běžného povrchu pozemní komunikace
 • R. Kučera, V. Zítek – Smuteční síň Břeclav. Řešení akustiku v neotřelém designu sádrokartonu
 • L. Ládyš – Změny v manuálu 2018, verze 2020
 • L. Ládyš – „Tichá smrt“ na železničním přejezdu
 • L. Ládyš, M. Ládyš – Dynamické metody hodnocení hlučnosti povrchů a automatizace měření
 • M. Ládyš, F. Fikejz – Moderní metody pro získávání vstupních dat pro akustické modely
 • M. Ládyš, L. Ládyš – Videovzpomínka – 50. seminář ČsAS
 • L. Lomoz, K. Šnajdr – Problematika ověřování akustických vlastností PHS v terénu
 • J. Loosová – Problematika hluku z rozšíření dolu Turóv v Polsku
 • S. Maduda, R. Čmejla – Korelace spektrálních momentů diadochokinetických úloh a věku dětí
 • M. Meller – Nová revize normy ČSN 73 0532
 • P. Novák – Pokročilé akustické materiály  nové generace a jejich použití v interiéru i exteriéru
 • T. Plotzner, R. Pozdech – Akustika se zavěšenými ostrovy (Acoustic with canopies)
 • D. Potužníková – Možnosti hodnocení neprofesionální expozice nízkofrekvenčního hluku
 • J. Schwarz – Sto akustických seminářů
 • O. Simon M. Ládyš, L. Ládyš – Pilotní výzkumný projekt autonomního hlukového a dopravního monitoringu na D0 (SOKP)
 • O. Simon, P. Novák – Problematika emisní hlučnosti tunelů a možnosti její redukce
 • M. Stanovská – Vliv expozice hluku z volnočasových aktivit na kvalitu sluchu u mladé populace
 • J. Stěnička – 25 let práce na standardizaci  metodiky určování přenosu strukturálního hluku od kolejové dopravy do chráněných vnitřních prostor staveb
 • J. Stěnička – Nejnovější metoda určení velikosti ohrožení interiérů budov strukturálním hlukem od okolní dopravy, změnou základního deskriptoru velikosti vibrací
 • J. G. Švec – Dozimetrie hlasu
 • J. Vimr, R. Čmejla – Odhad tempa řeči u českých dětí pomocí fonémového rozpoznávače
 • K. Vokurka – Experimentální studium šíření kulových rázových vln ve vodě
 • L. Zuzjak – Měření parametrů vícekanálových ozvučovacích systémů v automobilech