100. akustický seminář – záštita ministra zdravotnictví

Nad 100. akustickým seminářem přejal záštitu ministr zdravotnictví České republiky.