Leden 2021 archive

Studentský akustický seminář 2021

Datum: 22. 1. 2021, 14:20 On-line prezentace prací studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, které se týkají akustiky a spřízněných oborů, odkaz na online platformu bude doplněn na web akce. Kontaktní osoba: Petr Honzík, honzikp@fel.cvut.cz

Členská schůze 21. 1. 2021

Ve smyslu článku VI stanov České akustické společnosti, z.s. IČ 00538027, sp.zn. L 5446 vedená u Městského soudu v Praze svolávám členskou schůzi, která se bude konat dne 21. ledna 2021 na Fakultě elektrotechnické ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice. Rámcový program 13.00–13.45      Jednání v odborných skupinách. Rozpis místností pro jednání v odborných skupinách bude vyvěšen ve …

Continue reading

Akustické listy 26(1-4)

Akustické listy 26(1-4) ke stažení.