Členská schůze 21. 1. 2021

Ve smyslu článku VI stanov České akustické společnosti, z.s. IČ 00538027, sp.zn. L 5446 vedená u Městského soudu v Praze svolávám členskou schůzi, která se bude konat dne 21. ledna 2021 na Fakultě elektrotechnické ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.

Rámcový program

  • 13.00–13.45      Jednání v odborných skupinách. Rozpis místností pro jednání v odborných skupinách bude vyvěšen ve vstupním prostoru fakulty a na dveřích sekretariátu, místnost č. T2:B2-37.
  • 13.45–14.15     Prezentace.
  • 14.15–16.00     Členská schůze, místnost č. T2:C2-82.

Člen společnosti, který se nebude moci členské schůze (dříve valné hromady) osobně zúčastnit, pověří jiného člena, aby jej zastupoval. Formulář zvláštní plné moci a oficiální pozvánka jsou vystaveny na webové stránce ČsAS http://www.czakustika.cz.

Důležité upozornění: Tato zvláštní plná moc musí být předaná před začátkem členské schůze osobně, nebo poštou. Není možné akceptovat elektronickou verzi, a to ani oskenovanou kopii. Podpis však nemusí být ověřený.

Pozvánka ke stažení: Word, PDF.