Členská schůze – 20. ledna 2022

Ve smyslu článku VI stanov České akustické společnosti, z.s. IČ 00538027, sp.zn. L 5446 vedená u Městského soudu v Praze svolávám členskou schůzi, která se bude konat dne 20. ledna 2022 na Fakultě elektrotechnické ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.

Rámcový program:

  • 13.00–13.45      Jednání v odborných skupinách. Rozpis místností pro jednání v odborných skupinách bude vyvěšen ve vstupním prostoru fakulty a na dveřích sekretariátu, místnost č. T2:B2-47.
  • 13.45–14.15      Prezentace.
  • 14.15–16.00      Členská schůze, místnost č. T2:C2-82.

Člen společnosti, který se nebude moci členské schůze (dříve valné hromady) osobně zúčastnit, pověří jiného člena, aby jej zastupoval. Formulář zvláštní plné moci a oficiální pozvánka jsou ke stažení zde ve formátech Word, PDF.

Důležité upozornění: Tato zvláštní plná moc musí být předaná před začátkem členské schůze osobně, nebo poštou. Není možné akceptovat elektronickou verzi, a to ani oskenovanou kopii. Podpis však nemusí být ověřený.

Pozvánka a plná moc ke stažení: Word, PDF.