Studentský akustický seminář 2022

Datum: 20. 1. 2022, 9:00

Prezentace prací studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, které se týkají akustiky a spřízněných oborů, odkaz na online platformu bude doplněn na web akce.

Kontaktní osoba: Petr Honzík, honzikp@fel.cvut.cz